Kring Midden-Nederland van de LHV verzocht SpinDok om een inventarisatie te maken van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen op het gebied van de ICT. Na twee expert-bijeenkomsten heeft dit ertoe geleid dat SpinDok in opdracht van de Kring gestart is met de ontwikkeling van een volwassenheidsmodel: ‘De ICT-Ladder’.