SpinDok

Zorg voor ICT
in de eerste lijn

Het is onze vaste overtuiging dat rationeel gebruik van ICT in de zorg bijdraagt aan

  • betere en veiliger zorg
  • autonomie van de zorgvrager
  • beheersbaar houden van kosten